Vyšetrenia

Vyšetrovacie metódy predného i zadného  segmentu oka


Základné vyšetrenia

 • vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti
 • vyšetrenie refrakcie (dioptrií)
 • vyšetrenie vnútroočného tlaku
 • vyšetrenie tvorby a kvality sĺz
 • vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou
 • očného pozadia

Vyšetrenia špecializovanými prístrojmi

 • vyšetrenie rohovkovou topografiou
 • vyšetrenie hrúbky rohovky (pachymetria) – ultrazvukom, OCT
 • vyšetrenie optickým koherentným systémom – OCT – (predný segment, zrakový nerv, žltá škvrna)
 • vyšetrenie biometrie oka – ultrazvukom, optickým biometrom
 • vyšetrenie hĺbky prednej komory – ultrazvukom, OCT, optickým biometrom
 • vyšetrenie zorného poľa (perimetria)
 • stanovenie refrakcie v okuliarovej korekcii – fokometrom
 • výpočet umelej vnútroočnej šošovky ultrazvukom a optickým biometrom
 • farebná fotodokumentácia predného i zadného segmentu oka
 • fluorescínová angiografia
 • vyšetrenie autofluorescenie

Zmluvy s poisťovňami

Spoločnosť VIKOM, s.r.o. má uzatvorenú zmluvu na poskytovanie a úhradu výkonov jednodňovej očnej chirurgie s nasledovnými zdravotnými poisťovňami:

Všeobecná zdravotná poisťovňa
UNION zdravotná poisťovňa
DÔVERA zdravotná poisťovňa