Operácie

Prehľad operácií vykonávaných v v 1. žilinskom očnom centre VIKOM s.r.o.


Laserové refrakčné operácie
 • PRK
 • FS LASIK (Femto LASIK)
Chirurgické odstraňovanie dioptrií
 • implantácia refrakčných fakických ICL šošoviek
 • PRELEX – Presbyopická výmena šošovky – chirurgické odstraňovanie stareckej neschopnosť čítať bez okuliarov po 45. roku veku = náhrada čírej šošovky umelou multifokálnou vnútroočnou šošovkou
 • s implantáciou štandardných umelých vnútroočných šošoviek
 • s implantáciou nadštandardných umelých vnútroočných šošoviek = refrakčná (prémiová) chirurgia sivého zákalu s implantáciou torických, multifokálnych umelých afakických vnútroočných šošoviek
 • YAG laserová zadná kapsulotómia
 • chirurgické čistenie zadného puzdra šošovky
 • akcelerovaný korneálny cross linking (ACXL)
 • selektívna laserová trabekuloplastika (SLT)
 • YAG iridotómia
 • diabetickej retinopatii
 • oklúziách sietnicovej žily
 • degeneratívnych ochoreniach sietnice