Odborný kolektív - Žaneta Uhliariková

Žaneta Uhliariková

Sestra

Pracuje ako zdravotná sestra a inštrumentárka. Ako oftalmologická sestra pracuje od roku 2001. V roku 2003 získala Diplom o špecializácii v odbore chirurgia. Absolvovala certifikované školenie pre prácu s excimerovým laserom. Je členkou Sekcie oftalmologických sestier a SaPA.