Odborný kolektív - Renáta Papánková

Renáta Papánková

Diplomovaná sestra

Pracuje ako zdravotná sestra a inštrumentárka. Ako oftalmologická sestra pracuje od roku 1995. V r.1997 ukončila štúdium v odbore Diplomovaná všeobecná sestra. Diplom o špecializácii v odbore chirurgia získala v roku 2005. Je členkou Sekcie oftalmologických sestier a SaPA.