Odborný kolektív - MUDr. Miroslava Zelníková

MUDr. Miroslava Zelníková

Lekár

Vysokoškolské štúdium absolvovala a ukončila s vyznamenaním v roku 2011 na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Po ukončení vysokoškolského štúdia začala pracovať v 1. žilinskom očnom centre – VIKOM s.r.o.

Absolvovala stáž na Očnom oddelení vo FNsP v Žiline a tiež prax na Očnej klinike vo FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Získala certifikát na liečbu refrakčných chýb excimerom a femtosekundovým laserom.