Odborný kolektív - MUDr. Mária Molnárová, PhD.

MUDr. Mária Molnárová, PhD.

Primárka centra

Ako primárka 1. žilinského očného centra VIKOM , s.r.o. pracuje od 1.10.2013, dovtedy pracovala na II. očnej klinike SZU FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Je špecialistka na modernú refrakčnú chirurgiu sivého zákalu a na chirurgické riešenia stareckej presbyopie metódou PRELEX. 30 rokov sa venuje problematike zadného segmentu oka. Je odborníkom na diagnostiku, laserovú a medikamentóznu liečbu ochorení sietnice.

Vyučuje oftalmológiu na JLF v Martine.