Odborný kolektív - MUDr. Lenka Dučová

MUDr. Lenka Dučová

Lekár

Štúdium medicíny úspešne absolvovala v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia pracuje v 1. žilinskom očnom centre VIKOM s.r.o..

Absolvovala polročnú odbornú prax na očnom oddelení v FNsP Žilina. Venuje sa diagnostike a liečbe ochorení predného i zadného segmentu oka a skríningovým vyšetreniam.