Odborný kolektív - MUDr. Juraj Urminský, PhD.

MUDr. Juraj Urminský, PhD.

Odborný konzultant

V súčasnosti pracuje ako primár Očného oddelenia Krajskej nemocníce Tomáše Bati v Zlíně a odborný konzultant 1. Žilinského očného centra spoločnosti Vikom s.r.o.

Od roku 1998 sa venuje vnútroočným operáciám, najmä chirurgii sivého zákalu. Je špecialista na celé spektrum chirurgie predného segmentu oka. Hlavné pole jeho záujmu je refrakčná chirurgia refrakčných chýb oka, moderná refrakčná chirurgia sivého zákalu, chirurgia glaukómu a transplantácie rohovky.