Odborný kolektív - Blanka Majtánová

Blanka Majtánová

Sestra

SZŠ navštevovala v Žiline, kde maturovala v roku 1987. Pracovala ako sestra na Urologickjom oddelení FNsP Spanyola v Žiline. Vo VIKOM-e pracuje ako sestra na recepcii od 1.2.2013. Ovláda prácu s počítačom.