Fotogaléria

Diagnostická prístrojová technika

Perimeter AP 1000

Počítačový perimeter AP 1000

 • vyšetrenie zorného poľa
OCT a GDX RTVue 100

OCT a GDX – RTVue 100

 • vyšetrenie a diagnostiku sietnice v reze (terč zrakového nervu, makula) a predného segmentu oka v reze (pachymetria, meranie uhlov)
Endotelový mikroskop NIDEK CEM 530

Endotelový mikroskop

 • meranie počtu endotelových buniek (veľmi rýchle automatické meranie /16 obrázkov, snímaná oblasť 0,25 x 0,55mm)
Optický biometer Lenstar

Optický biometer Lenstar

 • kompletná biometria v jednom kroku
 • hrúbka rohovky (pachymetria), hĺbka prednej komory, keratometria, hrúbka šošovky, dĺžka oka, hrúbka sietnice, White-to-White vzdialenosť, pupilometria, excentricita vizuálnej optickej linie
 • výpočet vnútroočnej šošovky zabudovaným IOL kalkulátorom/editorom s podporou optimalizácie konštánt
Rohovkový topograf Keraton

Rohovkový topograf KERATRON

 • výpočet a znázornenie topografie prednej a zadnej strany rohovky, pachymetriu po celej ploche rohovky, analýza prednej komory, otočný 3D model slúži k vizualizácii prednej a zadnej plochy rohovky, dúhovky a šošovky, výsledkom sú precízne mapy rohovky
Allegro Oculyzer

Allegro Oculyzer

Tear lab

Tear Lab

 • test osmolarity TearLab je výrobok zaisťujúci zber a testovanie sĺz pomocou mikročípovej technológie – meria sa osmolarita ľudských sĺz
Corneal Cross Linking

Akcelerovaný corneal cross linking

 • výkon žiarenia: 10mW/cm²
 • max. vlnová dĺžka: 370 nm
 • priemer ožarovanej plochy: 4-11 mm
 • doba žiarenia: 9 min