fbpx

Kompletný cenník

Vyšetrenia
Odstraňovanie dioptrií
PRELEX + Refrakčné operácie
Operácia sivého zákalu (katarakty)
Cenník šošoviek
Iné operácie šošovky
Operácie glaukómu
Laserkoagulácia sietnice
Corneal Cross Linking (CXL)
Operácie v okolí oka
Iné výkony
Preventívna očná starostlivosť v rámci PZS
Vyšetrenie / výkon
Predoperačné očné vyšetrenie s konzultáciou (operácie: odstraňovanie okuliarov femtosekundovým a excimerovým laserom, operácia sivého zákalu (katarakty), refrakčná výmena šošovky (PRELEX, RLE), femtosekundovým laserom vedená operácia sivého zákalu/refrakčnej výmeny šošovky (FLACS).40
Kompletné očné vyšetrenie s konzultáciou50
Kompletné očné vyšetrenie pacienta operovaného vo VIKOMe30
Vyšetrenie predného segment oka25
Predpis korekcie s vyšetrením predného segment oka a zmeraním VOT25
Konzultácia s lekárom do 15 min10
Konzultácia s lekárom nad 15 min20
Kontrolné vyšetrenie – predný segment15
Kontrolné vyšetrenie – zadný segment30
Pooperačné kontrolné všetrenie (druhé a prvý rok, prvé -0,00€)10
Pooperačné kontrolné všetrenie po 1 roku30
Kompletné glaukómové vyšetrenie (denná tlaková krivka, perimeter, GDX, gonioskopia)60
Kompletné vyšetrenie po SLT + OCT glaukómový skríning20
Meranie vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom10
Vyšetrenie GDX-OCT (pri glaukóme)20
Vyšetrenie pachymetrie10
Vyšetrenie zorného poľa automatickým perimetrom15
Gonioskopia15
Vyšetrenie rohovkovou topografiou30
Ultrazvukové vyšetrenie (USG A scan)20
Ultrazvukové vyšetrenie (USG B scan)30
Ultrazvukové vyšetrenie (UBM sondou)35
Fotodokumentácia štrbinmovou lampou20
Extrakcia cudzieho rohovkového telieska20
Diagnostika suchého oka10
Farebná fotodokumentácia očného pozadia, fluoresceínová angiografia, (FAG), autofl uorescencia (FAF) a optická koherentná tomografia (OCT) – kompletné vyšetrenie60
Optická koherntná tomografia - OCT20
Fluoresceínová angiografia, (FAG)40
Farebná fotodokumentácia očného pozadia + autofluorescencia (FAF)20
Angio OCT60
Potvrde nie na vodičský preukaz30
Potvrden ie na vodičský preukaz po operácii excimerovým a/alebo femtosekundovým laserom10
Aplikácia kontaktných šošoviek – inštruktáž a nácvik20
Cena kontaktných šošoviek a roztokov podľa typu a dodavate-ľa
Vazodilatačná infúzna liečba (5 dní)90
Odstraňovanie dioptrií - o perácie excimerovým a femtosekundovým laserom
Predoperačné vyšetrenie s konzultáciou40
Konzultácia s lekárom do 15 min.10
Konzultácia s lekárom nad 15 min.20
Potvrdenie na vodičský preukaz po operácii excimerovým a/alebo femtosekundovým laserom10
Balík pooperačnej starostlivosti po operácii excimerovým a/alebo femtosekundovým laserom na 1 rok (5 pooperačných kontrol)50
Pooperačná kon trola po operácii excimerovým a/alebo femtosekundovým laserom (bez balíka)10
Pooperačná kon trola po operácii excimerovým a/alebo femtosekundovým laserom po 1 roku30
Operácia excimerovým laserom metódou PRK299,00/oko
Operácia excimerovým laserom metódou FsLASIK550,00/oko
Operácia excimerovým laserom metódou PRK pre anizometropiu > 3 Dptr – 1 oko: poistenci zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera a Union po predchádzajúcom schválení ZPZP
Operácia metódou FsLASIK pre anizometropiu > 3 Dptr – 1 oko: poistenci zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera a Union po predchádzajúcom schvále ní ZPZP
PTK150
PRELEX + refrakčné operácie
Implantácia fakickej vnútroočnej šošovky (VOŠ ICL )Cena operácie 350,00€ + cena šošovky
PRELEX s implantáciou bifokálnej VOŠ 800
PRELEX s implantáciou torickej bifokálnej VOŠ1050
PRELEX s implantáciou trifokálnej VOŠ 1050
PRELEX s implantáciou torickej trifokálnej VOŠ1200
PRELEX FLACS s implantáciou bifokálnej VOŠ1150
PRELEX FLACS s implantáciou torickej bifokálnej VOŠ1400
PRELEX FLACS s implantáciou trifokálnej VOŠ1400
PRELEX FLACS s implantáciou torickej trifokálnej VOŠ1550
CLE (RLE)cena operácie 360,00€ + cena šošovky
CLE (RLE) FLACScena operácie 700,00€ + cena šošovky
Operácia sivého zákalu (katarakty)
Predoperačné vyšetrenie40
Konzultácia s lekárom do 15 min10
Konzultácia s lekárom nad 15 min20
Štandardná operácia sivého zákalu technikou fakoemulzifikácia s prístrojovou technikou CENTURIONOperácia plne hradená ZP
Štandardná operácia sivého zákalu technikou fakoemulzifikácia s prístrojovou technikou CENTURION s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky (VOŠ)+ doplatok za šošovku je podľa výberu šošovky
Operácia sivého zákalu s použitím nadštandardnej navigačnej techniky VERION60,00 + doplatok za šošovku
FLACS (femtosekundovým laserom vedená operácia sivého zákalu je v súčasnosti najmodernejší a najpresnejší spôsob chirurgie sivého zákalu)350,00 + doplatok za šošovku
Operácia sivého zákalu pre samoplatcov360,00 + cena šošovky
Prvá pooperačná kontrola0
Druhá a tretia pooperačná kontrola10
Kontrola po 1 roku 20
Typ šošovkyDoplatok € poistenca VšZPDoplatok € poistenca ZP DôveraDoplatok € poistenca ZP UnionSamoplatca
Monofokálne šošovky
Avrysof Natural000150
Acrysof IQ000170
Softec HDY000130
Tecnis000150
Acrysof IQ Toric T2, T3250250250250
Acrysof IQ Toric T4- T90000
Multifokálne šošovky
PanOptix610610610750
PanOptix Toric T20,T30800800800950
PanOptix Toric660660660950
T40-T90
Mplus380380380440
Mplus Toric460460460650
Mplus Comfort150150150220
Iné operácie šošovky
Sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky – poistenci ZPOperácia 0,00 + doplatok za šošovku
Sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky – samoplatcaCena operácie 360,00 + cena šošovky
Operácia sekundárnej katarakty – poistenci ZP0
Operácia sekundárnej katarakty - samoplatca150
Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotomia - poistenci ZP0
Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotomia - samoplatca175
Operácie glaukómu
Vyšetrenie pred SLT obe oči/ 1 oko60,00/35,00
SLT poistenci ZP0
SLT samplatca obe oči/1 oko400,00/250,00
Vyšetrenie pred laserovou bazálnou iridotomiou- obe oči/ 1 oko60,00/35,00
BI poistenci ZP0
BI samplatca obe oči/1 oko400.00/250,00
Laserkoagulácia sietnice
Laserkoagulácia sietnice – poistenci ZP0
Laserkoagulácia sietnice – samoplatca160
Corneal Cross Linking (CXL)
Corneal Cross Linking (CXL) - poistenec ZP0
Originálny liek Riboflavin používaný pri CXL100
Corneal Cross Linking (CXL) - samoplatca400
Operácie v okolí oka
Veruka40
Xantelasma50
Entropium100
Ectropium150
Tumor mihalnice - poistenci ZP0
Tumor mihalnice - samoplatca (podľa rozsahu)80,00 – 150,00
Operácia pterýgia – poistenci ZP0
Operácia pterýgia – samoplatca100
Blefaroplastika obe oči300
Iné plastické operácie v okolí očí100
Iné výkony
Intravitreálna aplikácia liekov 40
Laserové dokorigovanie po PRELEX, RLE100
Peplach slzných ciest20
Celková anestéza50
Preventívna očná starostlivosť v rámci PZS
(vyšetrenie 60-80 minút)
Zobrazovacie jednotky
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vizus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie nrefrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov, vyšetrenie slzového filmu kvantittanívne
30
Práca vo výškach35
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vizus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, perimeter, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie nrefrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov35
Práca v noci35
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vizus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, perimeter, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie nrefrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov,35
Práca s lasermi, UV žiarením30
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vizus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie nrefrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov, vyšetrenie slzového filmu kvantittanívne30
Vodiči motorových vozidiel35
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vizus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, perimeter, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie nrefrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov,35

Poznámka: Spoločnosť Vikom si vyhradzuje právo pre úpravu ceny podľa skutočných nákladov.

Vyšetrenia

 • Kompletné očné vyšetrenie s konzultáciou
 • Kompletné glaukómové vyšetrenie (denná tlaková krivka, perimeter, GDX, gonioskopia)
 • Vyšetrenie GDX-OCT (pri glaukóme)
Odstraňo-
vanie dioptrií
 • Operácia excimerovým laserom metódou PRK
 • Operácia excimerovým laserom metódou PRK
 • Balík pooperačnej starostlivosti po operácii excimerovým a/alebo femtosekundovým laserom na 1 rok
Prelex + Refrakčné operácie
 • PRELEX s implantáciou trifokálnej VOŠ
 • PRELEX FLACS s implantáciou trifokálnej VOŠ
 • Implantácia fakickej vnútroočnej šošovky (VOŠ ICL)
Operácia sivého zákalu
 • Operácia sivého zákalu s použitím nadštandardnej navigačnej techniky VERION
 • FLACS - v súčasnosti najmodernejší a najpresnejší spôsob chirurgie sivého zákalu
 • Predoperačné vyšetrenie
Iné operácie
 • Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotomia
 • Operácie glaukómu
 • Corneal Cross Linking (CXL)
 • Laserkoagulácia sietnice

Nenašli ste čo ste chceli ?

Nezúfajte!
Online cenník PFD

Online PDF cenník

Na tomto odkaze si môžete prezrieť cenník v PDF súbore online bez toho aby ste ho museli sťahovať

Pozrieť
Cenník offline

Stiahnite si cenník

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť cenník v PDF súbore

Stiahnuť
Pohľadať ešte raz

Prehľadať kompletný cenník

Na tomto odkaze si môžete prejsť komplet celý cenník

Hľadať
Vikom s.r.o. 1. žilinské očné centrum
Páči sa Vám stránka ? Nepáči sa Vám stránka ? Niečo Vám nefunguje ? Nechajte nám odkaz! Chceme sa zlepšovať!