Day

24 októbra, 2019

Účasť na kongrese v Paríži

V dňoch 14. až 18.9.2019 som sa v Paríži zúčastnila na prestížnom 37. európskom oftalmologickom  kongrese European Society  of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS) zameraný na chirurgiu sivého zákalu, refrakčnú výmenu šošovky a okoluplastickú chirurgiu. Potešilo ma, že disponujeme najnovšou chirurgickou technikou, ktorú denne využívame v každodennej praxi (navigačný systém Verion,  prístroj na odstránenie sivého zákalu – tzv „Inteligentné...
Read More