Chirurgia sekundárnej katarakty

Chirurgia sekundárnej katarakty

[divider]

Čo je sekundárna katarakta?

Sekundárny sivý zákal znamená zníženie zhoršenie zrakovej ostrosti zhrubnutím alebo zešednutím zadného puzdra po primárnej operácii sivého zákalu.

[divider]

Nd:YAG capsulotómia

Riešenie sekundárnej katarakty je najčastejšie YAG laserom. Laserová kapsulotomia je najvhodnejšou možnosťou je vytvorenie otvoru (okienka) v zahustenom a skalenom zadnom puzdre šošovky pomocou Nd:YAG lasera.

Zákrok sa vykonáva ambulantne, v sede, v lokálnom znecitlivení oka kvapkami. Pri samotnom zákroku sa na povrch oka prikladá špeciálna šošovka. Nasleduje postupné rozrušenie zahusteného puzdra v centre, ktoré pacient vníma ako krátke záblesky svetla. Zákrok trvá niekoľko minút , je nebolestivý . Pre dobrý výsledok je nutná spolupráca pacienta. Po zákroku sa aplikujú do ošetreného oka kvapky na stabilizáciu očného tlaku a na zmiernenie pooperačnej reakcie. Oko sa po zákroku neprelepuje. Pooperačne nie sú nevyhnutné špeciálne režimové opatrenia.

Chirurgické čistenie zadného puzdra šošovky

Táto operácia sa v súčasnosti v ére kvalitných YAG laserov robí v indikovaných prípadoch. 2 malými jednomilimetrovými otvormi sa popod umelú vnútroočnú šošovku zavedú irigačná a aspiračná kanyla a všetky šošovkové nové bunky zo zadného puzdra sa odsajú pri stálom vnútroočnom tlaku.