Free songs
1. žilinské očné centrum
INFOLINKA: 041/500 16 33 • 0910 80 42 20

O nás

Odborný kolektív, ktorý sa o Vás postará …

Kolektív lekárov 1. Žilinského očného centra VIKOM s.r.o.

MUDr. Mária Molnárová, PhD

MUDr. Mária Molnárová, PhD.

Primárka centra

Ako primárka 1. žilinského očného centra VIKOM , s.r.o. pracuje od 1.10.2013, dovtedy pracovala na II. očnej klinike SZU FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Je špecialistka na modernú refrakčnú chirurgiu sivého zákalu a na chirurgické riešenia stareckej presbyopie metódou PRELEX. 30 rokov sa venuje problematike zadného segmentu oka. Je odborníkom na diagnostiku, laserovú a medikamentóznu liečbu ochorení sietnice.

Vyučuje oftalmológiu na JLF v Martine.

MUDr. Mária Ďuranová

MUDr. Mária Ďuranová

V 1. žilinskom očnom centre VIKOM , s.r.o. vykonáva funkciu zástupcu primára.

Je špecialistka na chirurgiu katarakty a refrakčnú laserovú chirurgiu refrakčných chýb. Špecializuje sa na laserové operácie rohovky metódami PRK, Lasek, FS Lasik. Venuje sa operáciám sivého zákalu, operuje sekundárne katarakty, do spektra jej operácií patrí aj chirurgické riešenie stareckej slabozrakosti – PRELEX.

MUDr. Miroslava Zelníková

MUDr. Miroslava Zelníková

Vysokoškolské štúdium absolvovala a ukončila s vyznamenaním v roku 2011 na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Po ukončení vysokoškolského štúdia začala pracovať v 1. žilinskom očnom centre – VIKOM s.r.o.

Absolvovala stáž na Očnom oddelení vo FNsP v Žiline a tiež prax na Očnej klinike vo FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Získala certifikát na liečbu refrakčných chýb excimerom a femtosekundovým laserom.

MUDr. Lenka Dučová

MUDr. Lenka Dučová

Štúdium medicíny úspešne absolvovala v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia pracuje v 1. žilinskom očnom centre VIKOM s.r.o..

Absolvovala polročnú odbornú prax na očnom oddelení v FNsP Žilina. Venuje sa diagnostike a liečbe ochorení predného i zadného segmentu oka a skríningovým vyšetreniam.

Hosťujúci lekári:

MUDr. Juraj Urminský, PhD.

MUDr. Juraj Urminský, PhD.

Odborný konzultant 1. Žilinského očného centra spoločnosti Vikom s.r.o.

V súčasnosti pracuje ako primár Očného oddelenia Krajskej nemocníce Tomáše Bati v Zlíně a odborný konzultant 1. Žilinského očného centra spoločnosti Vikom s.r.o.

Od roku 1998 sa venuje vnútroočným operáciám, najmä chirurgii sivého zákalu. Je špecialista na celé spektrum chirurgie predného segmentu oka. Hlavné pole jeho záujmu je refrakčná chirurgia refrakčných chýb oka, moderná refrakčná chirurgia sivého zákalu, chirurgia glaukómu a transplantácie rohovky.

MUDr. Martina Molitorová

MUDr. Martina Molitorová

Špecialistka na diagnostiku a liečbu zeleného zákalu (glaukómu). V 1. žilinskom očnom centre sa orientuje na diagnostiku tohto ochorenia s využitím digitálnych zobrazovacích metód HRT III, OCT, GDx, ale najmä na laserové operácie glaukómu pomocou laserovej metódy SLT.

Kolektív sestier 1. Žilinského očného centra VIKOM s.r.o.

Žaneta Uhliariková

Žaneta Uhliariková

Pracuje ako zdravotná sestra a inštrumentárka. Ako oftalmologická sestra pracuje od roku 2001. V roku 2003 získala Diplom o špecializácii v odbore chirurgia. Absolvovala certifikované školenie pre prácu s excimerovým laserom. Je členkou Sekcie oftalmologických sestier a SaPA.

Renáta Papánková

Diplomovaná sestra Renáta Papánková

Pracuje ako zdravotná sestra a inštrumentárka. Ako oftalmologická sestra pracuje od roku 1995. V r.1997 ukončila štúdium v odbore Diplomovaná všeobecná sestra. Diplom o špecializácii v odbore chirurgia získala v roku 2005. Je členkou Sekcie oftalmologických sestier a SaPA.

Marcela Pekárová

Diplomovaná sestra Marcela Pekárová

Pracuje ako sestra v 1. žilinskom očnom centre od februára 2010. V roku 2002 ukončila svoje štúdium v odbore Diplomovaná všeobecná sestra. Je členkou SaPA. Predchádzajúca sesterská prax na chirurgickom oddelení.

Blanka Majtánová

Blanka Majtánová

SZŠ navštevovala v Žiline, kde maturovala v roku 1987. Pracovala ako sestra na Urologickjom oddelení FNsP Spanyola v Žiline. Vo VIKOM-e pracuje ako sestra na recepcii od 1.2.2013. Ovláda prácu s počítačom.

Kde nás nájdete

VIKOM s.r.o.
Poliklinika ŽILPO Vlčince
Ul. vysokoškolákov 31
010 08 Žilina

Ordinačné hodiny

pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
utorok: 7.30 – 15.30 hod.
streda: 7.30 – 15.30 hod.
štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
piatok: 7.30 – 15.00 hod.

Kontakty

pevná linka: 041 / 500 16 33
mobil: 0910 80 42 20
fax: 041 / 500 16 34
e-mail: vikom@vikom.sk

Kontaktný formulár

Neváhajte nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára. Ochotne Vám zodpovieme všetky Vaše otázky.